Školní družina

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování a nabízí plnohodnotné využití volného času. Je to výchovně vzdělávací zařízení, kde jsou činnosti organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, vytváří podmínky pro skupinové i individuální činnosti dětí.

dd
Oddělení školní družiny
Školní družina ZŠ Holubova
1. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Marcela Zindulková
Telefon: 732 254 565
Umístění: třída v přízemí školy vpravo

Provoz: Od 6:15 hod. ve třídě I. oddělení u paní vychovatelky Zindulkové. Odpolední provoz do 16.30.

Školní družina ZŠ Holubova
2. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Jana Bažantová
Telefon: 732 493 994
Umístění: třída v přízemí školy vpravo (u tělocvičny)

Provoz: Ranní družina od 6.50. Odpolední provoz do 16.30.

Školní družina ZŠ Holubova
3. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Jana Slováková
Telefon: 731 288 297
Umístění: třída v přízemí školy vpravo (u tělocvičny)

Provoz:

Školní družina ZŠ Holubova
4. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Martina Hviezdická
Telefon: 736 682 734
Umístění: třída pod jídelnou vpravo

Provoz:

Plánované akce
Čerti v Čertovině
Připravte si masky, bude karneval
Stavíme ze stavebnic Geomag

Jaro, léto, podzim, zima,
ve družině je vždy prima.
Jsme tu všichni kamarádi,
co se mají spolu rádi.

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování a nabízí plnohodnotné využití volného času. Je to výchovně vzdělávací zařízení, kde jsou činnosti organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, vytváří podmínky pro skupinové i individuální činnosti dětí.

Vychovatelky připravují pro děti pestrou nabídku činností, které rozvíjejí jejich osobnost a kompenzují jednostrannou zátěž ze školy. Vedou děti především ke vztahu k přírodě a její ochraně, tradicím, sportu a zdravému životnímu stylu, rukodělným a výtvarným činnostem. Učí je vzájemné komunikaci, respektování ostatních, posilují kladné povahové vlastnosti, dbají na dodržování základních hygienických návyků a společenského chování.

Soubory ke stažení